Saveti/blog

Ovde možete kao Klijent pronaći dosta stručnih tekstova iz velikog broja kategorija radova, videti interesantne ideje, ali i sagledati pravne savete pre početka Vašeg građevinskog poduhvata.

Kao Izvođač radova, možete pročitati edukativne tekstove i pronaći savete za najbolji rezultat Vašeg rada na SviMajstori.com.

logoOutline

Zidovi su veoma važna osnova stabilnosti, uređenja i doživljaja celokupnog prostora. Bilo da se radi o podlozi koja će biti klasično okrečena, oblepljena tapetama ili uređena nekom dekorativnom tehnikom, neizostavan deo kreiranja ravnih i kvalitetnih zidova jeste malterisanje. To je osnov bez kojeg su ravni i čvrsti zidovi nezamislivi.

Kada se analizira cena malterisanja, ona zavisi od velikog broja okolnosti, a najviše od samog stanja postojećih površina koje se oblažu ovom smesom. Danas postoji veći broj inovativnih tehnika koje omogućavaju brzo i efikasno malterisanje, koje je i sa stanovišta troškova svima dostupno, izvodljivo i isplativo. 

cena malterisanja

Cena malterisanja – šta sve utiče na njeno formiranje?

Malterisanje je postupak koji prethodi krečenju zidova. Veoma je značajan deo koji sprečava pojavu pukotina, neravnina i stranih materija na ovim površinama. Kada je u pitanju malterisanje, cena zavisi od niza okolnosti, i formira se od jedne do druge situacije. Najveći činilac jeste prostor za malterisanje, odnosno kvadratura koja se pokriva predviđenom smesom. 

Za razliku od nekadašnjeg ručnog malterisanja koje je vrlo zahtevno, detaljno i traje dugo, danas je popularno mašinsko. Ovaj tip malterisanja štedi vreme i novac, a ujedno je vrlo uredan, brz i kvalitetan način da zidovi dobiju potrebnu ravninu, čvrstoću i savršenu teksturu bez stranih materija. Uz malter se koriste i mrežice koje sprečavaju pucanje zidova, kao i lepak. Sav materijal utiče na cenu, u zavisnosti da li ga obezbeđuje vlasnik ili moler, kao i od samog kvaliteta, odnosno proizvođača. 

Koja je okvirna cena malterisanja u našoj zemlji?

Kada je u pitanju malterisanje, cena po m2 ima određene okvire, odnosno rangove koji pružaju priliku za planiranje radova i određivanje potrebnog budžeta. Malterisanje je složena procedura, koja ima određeni redosled. Prvenstveno se malterišu plafoni, a zatim i zidovi. Nakon toga se vrši grubo, a zatim i fino ravnanje površina. Kada se svi zidovi obrade, proverava se da li ima nepravilnosti, ulegnuća i ispupčenja, pa se vrše korekcije. Mašinsko malterisanje je efikasnije, brže i jednostavnije za realizaciju, uz horizontalno nanošenje profesionalnim pumpama. 

Cena malterisanja kreće se od 5 do 7 evra po jednom kvadratnom metru. Najviše zavisi od kvadrature i uslova rada. Neki majstori odobravaju specijalne popuste za veće površine, duže rokove realizacije i angažovanje za prateće usluge. Ovaj nivo cena obuhvata „ruke“, odnosno profesionalni rad majstora, kao i neophodan materijal. U to spada smesa za malter, zatim premazi, mrežica, lajsne, lepak i sve drugo dodatno što zatreba. Iako cena varira od jednog do drugog ambijenta, kada je u pitanju odnos malterisanja zidova i plafona, tu nema razlike u novčanom trošku, jer je na istom nivou. 

Značajan skok cena malterisanja može da se dogodi ukoliko se radi o oronulim površinama kojima je potrebno dvostruko malterisanje, znatno obimnije i duže ravnanje, kao i dodatne usluge. 

Malterisanje je važan deo obrade zidova i bitno utiče na njihov kvalitet, strukturu i izgled. Da bi zidovi imali planirani izgled i bili kao iz snova, važno je da budu besprekorno ravni, uredni i spremni za ukrašavanje raznovrsnim tehnikama. Zato je cena malterisanja minimalan izdatak, jer daje fenomenalne zidove koji će biti spremni za vrhunske kreacije bojama, materijalima i tehnikama. 

4 ideje za krečenje

Krečenje predstavlja fenomenalan način da osvežite vaš životni ili poslovni prostor, kao i da unesete vedrinu, notu stila i atraktivnosti.

pročitaj više...
Idealne kombinacije boja za krečenje zidova

Fantastične i kvalitetne boje nalaze se na svim zidovima koji se oslikavaju sa pažnjom, ljubavlju i posvećenšću.

pročitaj više...
Redosled renoviranja stana kojim bi trebalo da se vodite

Kako je renoviranje stana često zahtevan i višednevni poduhvat, poželjno je da se, uz konsultovanje sa majstorima i molerima, napravi okviran raspored aktivnosti.

pročitaj više...